top of page
 • האם ילדים יכולים ללכת בניקבה?
  כן, ילדים יכולים ללכת בניקבה בליווי מבוגר.
 • What ages is the tour suitable for?
  Answer
 • האם האתר נגיש לנכים?
  יש מדרגות והמסלול אינו נגיש.
 • האם הניקבה נגישה לעגלות?
  הניקבה אינה נגישה לעגלות.
 • Is it possible to reach you by public transport?
  Answer
 • האם ניתן ללכת בניקבה בקומה זקופה?
  כן, ההליכה בקומה זקופה.
 • האם אפשר ללכת יחפים בנקבה והאם צריך פנס?
  ההליכה בניקבה בנעלים בלבד. חייבים פנס - ניתן לרכוש בכניסה.
 • מה גובה המים בניקבה ואורך הניקבה?
  גובה המים כ-70 ס״מ, ואורך הניקבה כ-280 מטר.
 • האם אפשר להכניס בעלי חיים?
  לא. אין כניסה לבעלי חיים לאתר
 • האם אפשר לאכול באתר?
  אין אפשרות לאכול בתוך האתר. קיימת אפשרות לאכול במתחם ההמתנה בפרגולות הצל, ללא הבערת אש או חשמל.
 • מה משך הסיור באתר?
  משך הסיור כ-40 דקות, כולל סרט קצר.
 • האם הסיור מודרך?
  ההליכה בניקבת המים עצמאית.
bottom of page